Jenny de Mik - Bibliotheek Consulent

Over mij:

Ik ben Jenny de Mik, combinatiefunctionaris Bibliotheek AanZet. Ik zet mij 20 uur per week in om leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen te bevorderen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot nieuwsgierige, informatie- en mediawijze mensen.

Werkzaamheden:

In mijn werk adviseer ik scholen over leesbevordering. Ik stimuleer leerkrachten actief met lezen aan de slag te gaan in hun klassen. Zelf  voer ik ook activiteiten uit. Kinderen die met plezier lezen, lezen meer en ontwikkelen zich doorgaans sneller. Een kind dat elke dag een kwartier vrij leest, doet het meestal beter op school.

Door de samenwerking binnen het ABC-team leggen we veel makkelijker verbindingen tussen organisaties en bereiken we meer kinderen met onze culturele en educatieve projecten.

 

jdemik@debibliotheekaanzet.nl

06-38078123