SBA

Inleiding

In september 1979 werd het Alblasserdams Sportoverleg (ASO) in het leven geroepen. Deze overkoepelende organisatie van de plaatselijke sportverenigingen had als taak de belangen van de lokale sport te behartigen.   

In organiserend opzicht heeft het sportoverleg van zich doen spreken. Vele jaren is de jaarlijkse sportverkiezing georganiseerd. In het kader van 50 jaar bevrijding en 700 jarig bestaan van Alblasserdam zijn met de verenigingen vele activiteiten op touw gezet.   

Eind jaren negentig gaf Ministerie van VWS alle gemeenten in Nederland de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen ter versterking van de breedtesport. Breedtesport richt zich niet alleen op het organiseren van sportactiviteiten, maar 'kijkt' als het ware verder. Het toenmalige Alblasserdamse Sport Overleg krijgt hierdoor ook een nieuwe impuls en noemt zich vanaf 2002 Sport Belangen Alblasserdam.   

Sinds 2004 worden er in het kader van breedtesport vele sportstimulering activiteiten ontwikkeld, die meer inwoners bereiken dan alleen maar de sporters. Andere doelgroepen zoals gehandicapten, basisschool jeugd, jongeren en senioren worden gestimuleerd blijven aan sport deel te nemen. Daarbij is het van belang dat sportverenigingen en instellingen gaan samenwerken om Alblasserdammers meer te laten bewegen.

Sinds 2007 is mede dankzij de intensieve samenwerking met Sport Belangen Alblasserdam ook een Buurt Onderwijs Sport-impuls door het Ministerie van VWS gehonoreerd aan de gemeente Alblasserdam. Deze impuls maakt het mogelijk om vooral buurt, onderwijs en sport initiatieven te ontplooien. Hierin heeft Sport Belangen Alblasserdam een coördinerende rol. 

Sinds 2007 speelt Sport Belangen Alblasserdam ook een rol bij de formulering van de WMO nota en de daarop aansluitende uitvoeringsnota. 

Aanbod

Het SBA is betrokken bij de organisatie van een aantal sportgerelateerde zaken.

- SNS Sportgala Alblasserdam

- Sportcafe

- Sportcongres

Foto Album