Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam

Inleiding

 Alblasserdam is een dorp met een rijk verenigingsleven, vele maatschappelijke organisaties en een actieve inzet van vele vrijwilligers. De gemeente Alblasserdam wil midden in de samenleving staan. Verbinding, betrokkenheid en het gesprek aangaan zijn belangrijke uitgangspunten met het doel de samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen en netwerken te versterken. De gemeente werkt samen met inwoners en partners om wonen en ondernemen in Alblasserdam aantrekkelijk te houden. De visie van de gemeente is dat meedoen normaal is via onder meer het sport- en verenigingsleven. De gemeente wil er met de samenleving voor zorgen dat er voldoende ruimte is voor ontmoeting en dat daar ook volop gebruik van wordt gemaakt.