KunstKanjers na school 4-12

Inleiding

Kunstkanjers is een cultuureducatief programma in Alblasserdam onder én na schooltijd voor kinderen 4-12 jaar. Het programma van Kunstkanjers bestaat uit workshops en lessen muziek, dans, beeldende vorming, cultureel erfgoed, theater en alle mogelijke combinaties.

Kunstkanjers wil de talenten en competenties van kinderen laten ontdekken en ontwikkelen. Wij werken zoveel mogelijk met lokale cultuuraanbieders. Kunstkanjers is een initiatief van het Servicebureau Onderwijs&Cultuur.

Aanbod

Kunstkanjers na school biedt kinderen de kans om kennis te maken met verschillende kunstdisciplines. Cultuurcoach Yarah zorgt voor Kunstkanjersworkshops na schooltijd passend bij de behoefte van de locatie. Dit zijn de verschillende scholen in Alblasserdam. 

Contact
Yarah Winkelaar
E-mail: Yarah@onderwijs-cultuur.nl
Telefoon: 088-8885319