PIT kinderopvang

Inleiding

PIT kinderopvang & onderwijs biedt de leukste kinderopvang, inspirerend christelijk onderwijs, gevarieerde vrijetijdsactiviteiten en ondersteuning. Op alle kindcentra brengen we de kinderen geloof in zichzelf, zorg voor elkaar en vertrouwen in anderen bij. We leren hen elkaar te respecteren en te waarderen. Onze medewerkers vervullen daarbij een voorbeeldfunctie.

Al onze locaties waar zowel kinderopvang als onderwijs in een doorgaande lijn worden aangeboden zijn christelijke kindcentra. Dit komt tot uiting in onze manier van werken en omgang met kinderen en volwassenen. Maar ook bij de aanname van personeel, het eventuele inschrijfgesprek, de vieringen van christelijke feesten en de vertellingen uit de Bijbel.

Onze drie kindcentra Dribbel, Doerak en De Rakkers zijn neutraal van aard.

Wij willen graag duidelijk zijn in wat de christelijke identiteit voor ons betekent, wat u van ons kunt verwachten en waarop u ons mag aanspreken.

Aanbod

Op onze (christelijke) integrale kindcentra kan ieder kind - van baby tot puber - zonder barrières of kunstmatige leeftijdsgrenzen worden wie hij is. Vanuit één team met één leiding, één visie en één aanpak zijn opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en opvoeding versmolten.
We bieden een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij hem met respect om te gaan met de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken vanuit eigen verantwoordelijkheid.