Stichting leergeld 18-

Inleiding

Wat doet Leergeld?
Veel kinderen in de Drechtsteden kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Als samenleving willen we dat ze wel mee kunnen doen. Leergeld zet zich in om het voor alle schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar mogelijk te maken dat zij erbij horen en mee kunnen doen. Dat ze meegaan op schoolreis, gaan sporten en muziekles krijgen en dat ze een (tweedehands) fiets of laptop kunnen kopen, die nodig is voor school en nog veel meer. Leergeld wil dat er voor alle kinderen gelijke kansen zijn. Zeker voor de kinderen waar het thuis financieel iets minder gaat. Wij helpen kinderen mee te kunnen doen; met sporten, fietsen, computers en andere dingen.

Aanbod

Hoe werken we?
Gezinnen die Leergeld om ondersteuning vragen, melden zich aan via onze website en krijgen thuis bezoek van één van onze intermediairs om samen te kijken of ze in aanmerking komen voor een bijdrage. Alle gezinnen met een laag inkomen tot 140% van het wettelijk minimum kunnen meedoen. Met de ouders/verzorgers wordt besproken waar behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn. Mocht een gezin vervolgaanvragen hebben, dan kunnen ze die zelf doen via de website of e-mail. Heb je extra hulp of advies nodig, neem dan contact met onze klantenservice.


Veel gestelde vragen:
Welke documenten heb ik nodig voor het huisbezoek van de intermediair?
- Recente inkomensspecificatie, waarop het maandinkomen is vermeld (niet ouder dan 3 maanden).
- Specificatie beschikking Huurtoeslag of Kindgebonden Budget met vermelding van alle inwonende personen.
Dit overzicht kunt vinden op www.toeslagen.nl onder het kopje “mijn beschikkingen”. U kunt op
deze pagina inloggen met gebruikmaking van uw DigiD code.
Krijg ik geld van Leergeld?
- Leergeld geeft geen contant geld. Wij betalen (voor u) rechtstreeks aan verenigingen, winkels
en scholen.

Contact

Leergeld Drechtsteden

Postbus 8001
3301 CA Dordrecht